Завдання для самостійного опрацювання з 06.04 по 10.04.2020р

Математика

ст.95-100 Опрацювати усно.

Виконати письмово: ст.95 №3 (а,б); ст.96 №2; ст.97 №1,2,3; ст.98 №4;ст.99 №2, №3(1,2), №4;ст.100 №4.

Читання

ст.127 Великдень.( читати та переказувати текст). Вірші "Великдень","Писанка"( виразно читати)

ст.129 Літературні казки. І.Франко "Лисичка і рак" ( виразно читати та відповідати на запитання ст.131)

Робота з дитячою книгою. Читати  улюблені книжечки.(вірші, оповідання, казки)

ЯДС

Тварини на весні.Особливості життя.Дикі тварини. (ст.96-98),читати та переказувати казку "Лисиця таїжак"

Українська мова

ст.80 Речення. Ознаки речення.Вивчити правило ( ст.80), Вправа 206 ( письмово)

ст.81 Розповідні речення. Інтонація розповідних речень. Вивчити правило ( ст.82), Вправа 207 ( письмово). Скласти 3 речення про прихід весни.

урок розвитку мовлення. Вправа 210 ( усно).

ст.83 Окличні речення. Інтонація окличних речень. Вивчити правило ( ст.83), Вправа 214 (  2 частину письмово)

Завдання для самостійного опрацювання з 13.04 по 17.04.2020р

ЯДС

Свійські тварини. Домашні улюбленці. Відповідати на запитання ст.99-100. Розглянути малюнок на ст.100 та обговорити, хто ким стане.

Українська мова

ст. 85  Питальні речення.Інтонаія. Вивчити правило ( ст.85), Вправа 215 ( письмово)

ст.86 Спонукальні речення. Інтонація. Вивчити правило ( ст.86) ), Вправа 220 ( письмово)

ст.87 Спонукальні та неокличні  речення.  Вивчити правило ( ст.87) , Вправа 221 ( письмово) Розділові знаки в кінці речень (опрацювати усно).

Математика

ст. 101-104 Опрацювати усно. виконати письмово ст.101 №3

ст. 102 Перевіряємо свої досягнення. Тематична робота. Виконати всі завдання з №1-№4 письмово

ст.103 №3 (Записати задачу),№ 5

ст.104 №2,№5

Читання

Казка Г.К.Андерсена "Принцеса на горошині" Виразно читати та переказувати казку.

Робота над завданнями ст.133

Знайти  в мережі Інтернет і послухати казки Г.К.Андерсена "Соловей",і "Гидке качення" 

Завдання для самостійного опрацювання з 21.04 по 24.04.2020р

ЯДС 

Тема. "Малим комахам усе під силу" ( розглянути  під лупу будову комахи та ознайомитися з її головними частинами тіла ( ст.101-102)).

Українська мова 

Урок розвитку мовлення. Написання записки,SMS близьким, друзям про події, які сталися з тобою.( Ідеї для "письменників",Вправа 227)

Поширення  речень за питаннями та поданими словами ( усно) Вправа 229 ( письмово), Вправа 230.

Деформовані речення . Вправа 231 ( письмово), Вправа 232 ( усно), Вправа 233 ( письмово)

Математика

Додавання  і віднімання однаковими числа ( ст.105)№ 1, №2 (письмово) №3, №4 ( усно)ст.105 № 1, 2 ( усно),№3-5 ( письмово)

Знайомство з арифметичною дією множення. ( ст.107) № 2-5 ( письмово) 

Знайомство з арифметичною дією ділення . ( ст.108) № 2-5 ( письмово) 

Читання

Травнева пригода . Прочитати виразно текст "Далекий голос зозулі" ( усно  відпоідати на запитання, ст.134)

Оповідання "Іди,іди , дощику" Виразно читати та опрацювати запитання до твору.

Завдання для самостійного опрацювання з 27.04 по 30.04.2020р

ЯДС

Чи потрібно  охороняти мурашок і мурашники? Знайти в інтернеті й подивитися сюжет про дослідження мурашок. Скласти розповідьт про життя мурашок за ілюстраціями в підручнику Ст103

Українська мова

Складання речень за малюнками Вправа 234-236 ( усно)

Повторюю вивчене про речення Вправа 237,238 ( усно.

Мої  навчальні досягнення. Виконати письмово завдання ст.94. Ідеї для  "письменників".Скласти й записати продовження казки І. Мацько "Загублена писанка";використовуючи початок казки та малюнки.

Математика

ст.109 Знайомимося з математичними виразами добуток і частка №1-3 ( усно) №4 ( письмово)

ст.110 Вивчаємо назви  компонентів і результатів дій множення та ділення  №1-6 (письмово), 

ст.111  Вивчаємо переставний  закон множення;  множення з нулем та одиницею №1-4 ( усно) №5,6 ( письмово)

ст.112  Досліджуємо взаємозв'язок множення та ділення №1-4  ( усно)№5,6 ( письмово), Додатково виконати завдання в зошиті  ( ст 33-36)

Читання

Урок позакласного читання. Читати улюблені  книжежки.

Опрацювати за підручником "Вдумливе читання" ( 4 сторінки на вибір)

Завдання для самостійного опрацювання з 04.05 по 08.05.2020р

ЯДС

Птахи принесли на крилах весну (ст.104-105)

Проблемні запитання:

1.За якою ознакою впізнаєш птаха? 

2.З яких частин  складається тіло птаха?

3. Де розмістили птахи свою домівку?

4.Якої форми гніздо ?

5. Високо чи низько воно розміщено?

Читання

Досліджуємо текст: висловлюємо думку ( ст.136-137)

Вивчити вірш  А.Костецького "Все починається з мами" напам'ять.

Мої навчальні досягнення. Діагностична робота. Робота з літературним твором  ( В. Сухомлинський "Красиві слова і красиве діло")

Математика

 ст.113 Вивчаємо ділення  з нулями та одиницею .№ 1-3 ( письмово), №4,5 ( усно)

ст.114 Відкриваємо спосіб  множення та ділення  на 10. № 1-4 ( усно), №5 ( письмово)

ст.115 Вивчаємо ділення на рівні частини  № 1-2 ( усно), №3,4 ( письмово)

ст.116 Тематична робота  ( усно)

Українська мова

Текст. Ознаки тексту.Вивчити правила на ст95, 96., Вправа 241 ( усно), Вправа 242 ( письмово)

Деформований текст. Вправа 244, 245 ( усно),.

Будова тексту. Вправа 246, 247 ( усно), Вправа 248 ( письмово),Вправа 249-251 ( усно).

Текст-розповідь. Вивчити правило на ст.100 Вправа 253 ( письмово)