Українська мова

13.03    Числівники кількісні   Впр. 446 449

16.03     Числівники прості, складні й складені  Впр. 459  Впр.461  Впр 462

18.03     Відмінювання числівників  Впр.466

20.03      Впр.478  Впр.481

23.03      Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках  Впр. 475

25.03       Впр. 484

27.03       Роздільне написання складних числівників  Впр. 490  Впр.492

 

Українська література

13.03   В.Нестайко .” Тореодори з Васюківки”

16.03   Я.Стельмах.” Митькозавр з Юрківки” (прочитати)

20.03   Характеристика образів Сергія і Митька (виписати цитати)   

23.о3   Скласти план характеристики образів Сергія і Митька

27.03   Виразне читання вголос уривків повісті

 

Англійська мова

12.03   С. 146 впр.4(письмово)   впр.5(чит.-переклад)

16.03   С. 147 впр.6 (письмово)  впр.7 (скласти діалог)

17.03   С. 152 впр.4 (писимово)  впр. (скласти речення)

19.03   С.152 впр.6 (скласти речення) с.153 (письм. )

23.03   С154 слова у словник впр.3 (скласти діалог)

24.03   С.155 впр.5 (скласти діалог) с.156 впр.1 (письм.)

26.03   Зробити проєктну роботу “ Краща подорож”

Зарубіжна література

  1. Прочитати статтю "Як побудувати хайку?" на стор. 193. Виразно читати хайку, стор. 194.
  2. Усно виконати завдання й відповісти на запитання, стор. 195. Спробувати скласти 2-3 хайку. Намалювати ілюстрацію до хайку, стор. 194 (1-2 ілюстрації).
  3. Знайти в Інтернеті цікаві відомості про життя Роберта Бернса. Виписати в зошит визначення поняття "літературний герой", стор. 196. Вивчити напам'ять вірш "Моє серце в верховині", стор. 196-197.

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс).

  1. Опрацювати § 40. Робота з історичною картою. Виконати завдання за контурною картою (східний похід А. Македонського).
  2. Опрацювати §41. Виконати завдання на стор. 158. Скласти історичний портрет А. Македонського.
  3. Опрацювати §42. Робота з історичною картою. Використовуючи додаткові джерела, віднайти інформацію про сарматів. Виконати вправу в онлайн-режимі за посиланням на стор. 161.

Математика

  1. Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами. Опрацювати §37-40. Розв'язати №1024, №1030, №1031, №1034, №1035, №1055, №1059, №1072, №1078, №1084, №1085, №1099, № 1100, №1125
  2. Розв'язувати рівняння. Опрацювати §41. виконати №1138-1153.

Географія 6 – Б кл.

12.03.       Властивості вод Світового океану.   Опрацювати пар.  29     Ст.141

17.03.     Рух води в Океан                                     Опрацювати пар.  30      Ст.143

19.03.      Життя в океанах. Багатство вод Світового океану. Опрацювати пар. 31       Ст.147

124.03.       Води суходолу. Позначення річок і озер на контурній карті. Опрацювати пар.32    Ст.149

26.03.       Живлення,водний режим і робота річок.                         Опрацювати пар.32        Ст.

31.03.     Озера їх різноманітність (робота з контурною картою).    Опрацювати пар.33       Ст.155

02.04.     Болота, їх утворення та поширення. Штучні водойми: ставки водосховища. Опрацювати                                      

                                                         Пар. 34        ст..158

 

Біологія 6 кл.

12.03.  Мохи.                         Опрацювати пар.39. Підготувати міні-проект «Як утворюється торф і      кам’яне вугілля.      

17.03. Плауни.                                                                                                                        Опрацювати пар.40.

19.03. Хвощі.                                                                                                                Опрацювати пар.40. ст.181.

 24.03  Папороті.  Лабораторне дослідження Будова папороті                      Опрацювати пар. 41 ст.185

26.03. Голонасінні. Лаб. досл. Будова пагонів і шишок хвойних рослин.     Прочитати пар.42. ст..190.

31.03. Покритонасінні.                                                                                              Опрацювати пар.43  ст.123.

02.04. Принципи біологічної систематики і різноманітність покритонасінних .       Прочитати пар. 44.

 

Інформатика

Заняття 1 (13.03.2020). Опрацювати урок #21 за посилання тут

Заняття 2 (20.03.2020). Опрацювати урок #22 за посиланням тут. Пройти онлайн-тестування за посиланням. Опрацювати матеріал підручника параграф 3.2. Виконати практичну роботу #5 на стор. 99-100. Завантажити Скретч можна тут.