Головною метою нашого дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей.

Діяльність направлено на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

  • реалізації державної політики в галузі освіти;
  • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
  • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля;
  • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів; 
  • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  • формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
  • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї;
  • надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
  • оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання;
  • організацію проведення лікувально-профілактичної роботи з дітьми санаторних груп.

Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: 

  • Конституції України; 
  • Закону України «Про дошкільну освіту»; 
  • Базового компоненту дошкільної освіти; 
  • Закону України «Про охорону праці»; 
  • Закону України «Про цивільну оборону»; 
  • Кодексу законів про працю України; 
  • Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;
  • Програми «Україна XXI століття»; 
  • власного Статуту, Програми розвитку та Річного плану роботи закладу.