У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив Перегонівського НВК працював над реалізацією І (підготовчо-діагностичний, аналітично-теоретичний) етапу єдиної методичної теми «Шляхи використання інноваційних технологій у процесі формування соціально-компетентної особистості».

Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ по НВК №128 «Про підсумки роботи з педагогічними кадрами за 2015-2016  навчальний рік та її організацію у 2016-2017 навчальному році» від 14 вересня 2016 року.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2016-2017 навчальний рік.

Навчальним закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.

Для реалізації єдиної методичної теми НВК і району вчителями закладу на високому професійному і організаційному рівні були проведені колективні форми роботи:

Предмет

ПІБ учителя

Форма колективної роботи

Тема

Зарубіжна література

Баранова К.К.

Творча група

Використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури з метою підвищення якості сучасного уроку

Математика

Кампова Л.А.

Творча група

Використання технології «Веб-квест» на уроках математики

Біологія

Голобородько С.І.

Семінар

Підвищення ефективності уроку для розвитку пізнавальних здібностей учнів шляхом використання ІКТ

Інформатика

Жабчіц Я.В.

Бербега О.В.

Інструктивно-методичне заняття

Використання дистанційного курсу з метою реалізації особистісного підходу для підвищення якості уроку

В Перегонівському НВК успішно працювала методична рада (голова МР – Жабчіц В.С.), яка координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному закладі. На засіданнях методичної ради розглядалися теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, тексти завдань для проведення тематичних і семестрових атестацій.

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми НВК.

Протягом 2016/2017 навчального року було організовано роботу 6 методичних об’єднань за напрямками: суспільно-гуманітарного циклу (керівник Кімлик Т.І,), математики, фізики та інформатики (керівник Жабчіц Я.В.), природничого циклу (керівник Голобородько С.І.), розвиваючого циклу (керівник Іщенко Л.І.),  вчителів початкової школи (керівник Ладика В.В.), класних керівників (керівник Онищук О.М.), затверджено плани роботи, методичні теми, над якими працювали ШМО. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творче звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми, педмайстерні, майстер-класи. Працював майстер-клас для вчителів школи «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі».

У рамках «Предметних тижнів» були проведені предметні тижні математики та інформатики, англійської мови, екології, музики та образотворчого мистецтва, української мови та літератури, географії та економіки, історії України, у яких взяла участь велика кількість учнів, було організовано виставки, екскурсії, конкурси, презентації для учнів різних класів, свята, лекції тощо.  Хотілося б відзначити проведення предметного тижня математики та інформатики, музики та образотворчого мистецтва.

Одним із напрямків методичної роботи НВК була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

У 2016/2017 навчальному році у закладі працював 1 молодий спеціаліст: вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Бакуменко О.А. Даний вчитель працював під наставництвом досвідчених педагогів:

Молодий вчитель

Наставник

Бакуменко Оксана Андріївна,
вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Ткачук Наталія Миколаївна,
 вчитель англійської та німецької мов, зарубіжної літератури

Разом із вчителями-наставниками було розроблено спільні плани роботи, за якими працювали молоді спеціалісти. Адміністрація НВК  відвідувала уроки та позакласні заходи молодих педагогів, надавала методичну допомогу у підготовці до уроків, під час аналізу яких молодим спеціалістам були надані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня. Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям

Протягом останніх років НВК ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивних технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом НВК опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні НВК.

Учитель інформатики Жабчіц Я.В. переміг в І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» в номінації «Інформатика», а також гідно виступив у ІІ (обласному) етапі, посівши ІІ місце, та отримав диплом лауреата конкурсу.

В 2017/2018 навчальному році вчителям необхідно активізувати роботу щодо участі у різноманітних професійних виставках та конкурсах.

Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за минулий період дає підстави вважати, що науково-методична проблема школи педагогічним колективом реалізувалась.

Проте разом із тим  в організації методичної роботи є багато невирішених проблем і суттєвих недоліків:

  • у роботі ряду методоб’єднань не повністю реалізовано функцію діагностування;
  • мали місце істотні  недоліки в інформаційному забезпеченні вчителів;
  • потребує вдосконалення робота шкільної методичної ради;
  • недостатньо використано в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;
  • вчителі недостатньо використовували можливості колективних форм роботи
  • .

    Керівники ОМО на 2017-2018 навчальний рік

ПІБ голів ОМО

Посада

Кімлик Тетяна Іванівна

Голова ОМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Жабчіц Ярослав Валерійович

Голова ОМО вчителів математики, фізики та інформатики

Голобородько Світлана Іванівна

Голова ОМО вчителів природничого циклу

Іщенко Лілія Іванівна

Голова ОМО вчителів розвиваючого циклу

Ладика Валентина Володимирівна

Голова ОМО вчителів початкових класів

Онищук Олена Миколаївна

Голова ОМО класних керівників

 

 Плани роботи ОМО на 2017-2018 навчальний рік

План роботи ОМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

План роботи ОМО вчителів математики, фізики та інформатики

План роботи ОМО вчителів природничого циклу

План роботи ОМО вчителів розвиваючого циклу

План роботи ОМО вчителів початкових класів

План роботи ОМО класних керівників