Правила для учнів 

Учні 1-4 класів зобов’язані:

 • сумлінно вчитися. Уважно слухати пояснення вчителя, виконувати всі його завдання;
 • старанно працювати, брати участь у самообслуговуванні. Прагнути більше дізнатися про людей праці, їхні професії;
 • брати участь у корисних справах свого класу. Допомагати товаришам у навчанні, бути чесним і правдивим;
 • оберігати рідну природу. Бережно ставитись до шкільного та іншого суспільного майна, до своїх і чужих речей;
 • дотримуватись режиму дня. Цікаво й корисно проводити вільний час: читати, малювати, слухати музику, грати з товаришами;
 • дотримуватись правил особистої гігієни. Щоденно робити ранкову гімнастику, займатися фізкультурою і спортом;
 • слухатись батьків, старших членів сім’ї, поважати їх, виконувати домашні обов’язки;
 • зразково поводитись у школі, в громадських місцях, на вулиці. Бути уважним, ввічливим, поступатися старшим дорогою, місцем в громадському транспорті. Виконувати вимоги вчителів і чергових учнів;
 • завжди бути охайно одягненими ,зачесаними;
 • дотримуватись правил дорожнього руху. Бережно поводитись з вогнем, газом, електронагрівальними приладами. Купатися тільки в спеціально відведених місцях у присутності дорослих.

Учні 5-9 класів зобов’язані:

 • наполегливо оволодівати знаннями , навчальними вміннями і навичками. Готувати себе  до вибору шляху завершення середньої освіти;
 • сумлінно трудитися для загального блага. Брати участь у продуктивній праці і самообслуговуванні. Обрати майбутню професію. Суворо дотримуватись правил техніки безпеки;
 • брати  активну участь  у громадському житті школи, класу, в роботі учнівського самоврядування. Вчитись поєднувати особисті інтереси з інтересами колективу.
 • охороняти рідну природу, берегти і примножувати народне добро. Боротися за економію і бережливість;
 • правильно організовувати навчання, працю відпочинок, цінувати свій і чужий час;
 • займатися в гуртках за інтересами , клубних об’єднаннях;
 • систематично займатися фізкультурою і спортом;
 • поважати батьків, старших членів сім’ї, брати участь у домашніх справах. Учитися веденню домашнього господарства, піклуватися про літніх і хворих людей, про молодших;
 • бути дисциплінованими, скромними, ввічливими. Виконувати вимоги педагогів, рішення учнівського самоврядування;
 • дотримуватися скромності і охайності в одязі. В школі носити одяг установленої форми;
 • знати і виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки і поведінки на воді.

 

Учні 10-11 класів зобов’язані:

 • наполегливо і творчо оволодівати основами наук і навичками самоосвіти. Застосувати одержані знання в житті;
 • брати участь у суспільно-корисній і продуктивній праці, оволодівати обраною професією. Суворо додержувати дисципліни праці, правил техніки безпеки;
 • брати активну участь у громадському житті школи, в діяльності учнівського самоврядування. Берегти і примножувати кращі традиції школи, колективу. Допомагати вчителям в організації позаурочної діяльності молодших школярів;
 • турбуватися про збереження і збагачення народного добробуту. Брати участь у всенародному русі за економію і бережливість;
 • раціонально організовувати навчання, труд, громадську роботу, дозвілля. Оволодівати надбаннями культури, мистецтва і всебічно розвивати свої здібності;
 • займатися фізкультурою і спортом. Готувати себе до захисту соціальної Батьківщини;
 • поважати батьківщину, турбуватися про членів сім’ї, допомагати в організації її побуту і господарства. Бути уважними і запобігливими до оточуючих людей;
 • суворо додержувати норм соціалістичного співжиття. Бути нетерпимими до шкідливих звичок, аморальних і антигромадських вчинків, брати участь у дотриманні громадського порядку;
 • стежити за своїм зовнішнім виглядом, гідно поводитись, проявляти гарний смак в одязі;
 • знати і виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки і поведінки на воді, вимагати виконувати їх від оточуючих. Вміти надавати першу медичну допомогу.