СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА


Голобородько Лариса Іванівна - соціальний педагог
Бербега Лариса Володимирівна - психолог