Робота за напрямками виховання

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Мета: продовжувати виховувати почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови; відчувати себе громадянином України; розуміння правил взаємодії людей у колективі, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.

Навчальний рік розпочався Святом Знань. Класні керівники провели перший урок на тему «Кіровоградщина – мій рідний край». Протягом року змістовно проведені класні години «Ми живемо в Україні», «Чим славна наша Україна?», «Історія символів нашої держави». Протягом року учні  відвідали шкільний музеї бойової слави у с.м.т. Голованівськ та «Спартак» у селі Красногірка.

Громадянська активність учнів в порівнянні з минулим роком трохи зросла. Число учнів, що приймають участь в волонтерському русі та учнівському самоврядуванні, збільшується. Робота класних керівників направлялась саме на формування в учнів громадянських якостей, активізувалась робота органів класного самоврядування, продовжує відроджуватись пошукова робота.   

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Мета: формування основ національних цінностей, готовність до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності, спілкування, засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей, ідеалів сім’ї, родини, відносин у колективі.

Класні керівники намагалися формувати у своїх учнів соціально-комунікативні компетенції та готовність до моральних вчинків.

Традиційно, велика увага приділяється роботі з батьками. Основна мета – надавати кваліфіковану допомогу батькам у питаннях навчання дітей, виховання в дітях кращих людських якостей i подолання негативних звичок i рис характеру. Це, в першу чергу, батьківські збори, засідання батьківського комітету, індивідуальні зустрічі з батьками, консультації, засідання батьківського всеобучу, відвідування сімей.

Ціннісне ставлення до природи

Мета: виховувати дбайливе ставлення до природи на традиціях українського народу; потреби в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності, пізнавального, гармонійного ставлення до природи.

Ціннісне ставлення до праці

Мета: формувати поняття та уявлення про важливість праці в житті людини;    уявлення про типи професій та поваги до людей праці, розвивати вміння і навички самообслуговуючої праці, почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості,  З цією метою  проводилися виховні заходи. Учні початкової школи знайомилися з різними професіями, професіями своїх батьків.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Мета: формувати естетичні почуття, уявлення і знання про прекрасне в житті і мистецтві; розвивати вміння відчувати та розуміти художні образи; розвивати навички виконувати творчі завдання; здійснення учнями творчої діяльності у мистецькій сфері на елементарному рівні.

Цьому сприяють екскурсії в музеї, відвідування бібліотеки, участь дітей у шкільних концертах, святах.     

Ціннісне ставлення до себе

Мета: виховання ціннісного ставлення до здорового способу життя; усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини; адаптація до змін навколишнього середовища; пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності.

      Завдання і зміст  роботи класних керівників на наступний рік:

  • підтримувати позитивний мікроклімат в колективі  на уроках і в позаурочний час;
  • прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних програм і розвитку творчих здібностей;
  • виховувати турботливе ставлення одне до одного, до батьків, учителів, молодших за віком і людей похилого віку;
  • формувати найкращі моральні якості; прищеплювати учням загальноприйняті етичні норми в поведінці та спілкуванні;
  • надавати кваліфіковану допомогу батькам у питаннях виховання в  дітях кращих людських якостей і подолання негативних звичок і рис характеру;
  • створювати умови для розвитку самосвідомості учнів, відповідальності за власні вчинки.